ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

Assistant Manager – Business Process Improvement
Job Purpose/Objective:

Reporting directly to the Senior Manager - Customer Experience Management, incumbent is responsible for identifying, analyzing, designing, and implementing business processes using a variety of industry standard techniques, best practices, and methodologies including, but not limited to, Lean and Six Sigma. The incumbent will work on projects aimed at assisting organization to improve effectiveness and efficiency, and have material impact to customer experience and to bottom line profitability of the organization. This analysis will then be used to recommend improvements that implement automation eliminating process steps to improve overall productivity, and customer experience. The ability to perform detailed analysis and process decomposition is the key to success.

 

The incumbent uses acquired skills, organizational knowledge, and workplace experience to assess current business processes in the context of generally accepted industry standard business practices. The incumbent also works within designated teams to develop, recommend, and implement business process improvements within the organization through newly designed business processes. The incumbent works throughout all levels of the organization to build understanding of and to provide training for business process improvement results, techniques, and methodologies.

 

The incumbent will also responsible for providing business solutions to the company’s management addressing a broad range of issues related to effectiveness and efficiency of company’s work system and organizations. Areas of work include process improvement, work systems, manpower, resource utilizations and requirements, performance measurement and management, organization, benchmarking, operations research based optimization, value-analysis, economic analysis of various resource allocation options, including allocation levels, outsourcing, contracting, etc.

Critical Tasks and Expected Contributions/Results:
 • Identify existing processes to address problems with workflow, organization, and planning, and develop strategies for improving them.
 • Review projects and define parameters and objectives of work to be done.
 • Select most suitable study technique(s) / methodologies to accomplish desired objectives.
 • Author and present process automation/or improvement and enhancement recommendations based on process analysis
 • Coordinate among multiple project teams to ensure organization-wide integration of established processes.
 • Generate reports and if necessary presentations to document and communicate findings and recommendations.
 • Provide individual and group coaching, training and other forms of knowledge transfer for business process improvement results to business owner and all related parties.
 • Complete post implementation validation of improvements to quantify ROI of the investment
Qualifications / Specific Requirements:
 • Bachelor's degree in Engineering (preferably Industrial Engineering), Management Information Systems, Business Management/Administration. Qualifications in related disciplines with strong experience in process improvement work.
 • A minimum of 2 years relevant experience in internal or external management consulting or performing business process analysis/engineering, process modeling, and/or business analysis experience and decomposition leading to improvement recommendations.
 • Experience in the insurance industry is desirable.
 • Solid understanding of process and internal system.
 • Experience in analytical, organizational, and planning work.
 • Good verbal and written communication skills.
 • Qualified candidates will be true "thought leaders" with strategic and hands-on process transformation experience through the full lifecycle
 • The ability to work directly as a trusted advisor with many levels of management from middle to executive management.
 • Good knowledge of insurance operation and process
 • Experience in leading or participating in a successful process improvement effort using the Capability Maturity Model Integration (CMMI, Lean Six Sigma, or other similar process improvement methodology) is desirable
 • Working knowledge of the Microsoft Office tool suite (Word, Excel, PowerPoint, Visio, Outlook, and Project) is necessary.
Campaign management Executive
Job Purpose/Objective:

Campaign Management is mainly responsible for campaign, product development, channel development, or project implementation, and regular business partner administrative tasks including reporting and issues handling. Campaign Management is work with or under one or multiple Account Relationship Manager.

Critical Tasks and Expected Contributions/Results:
 • Efficient Project Management : To work closely with ARMs to efficiently implement and manage campaigns, product development, channel development and other business projects
 • Reporting and Solving Problems: To ensure all reporting and issue handling are effectively managed
 • Monitoring and Feedback : To monitor and analyze campaign performance
 • Analysis for Future Growth : To support the Account Relationship Management’s strategic planning and review process
 • Experience/Knowledge Requirements:
 • At least 2 years of experience in marketing or equivalent position.
 • Previous experience of project coordinating function
 • Qualification in the insurance field or Telemarketing would be an advantage.
 • Ability to understand the profit drivers of a business and understand how a product will integrate into the daily operation of an organization.
Personal Competencies Required:
 • Drive for result and passion to win
 • Good process management and planning skill and understand priority setting to meet agreed objective and timeline
 • Problem solving skills
 • Strong interpersonal skill and team player spirit
 • Good communication skill in both Thai and English
Education and Other Requirements:
 • Bachelor's Degree in related fields
 • Preferably 2-3 years experience in handling project management tasks, delivering detailed project follow up to ensure tasks accomplishment within preferred dues
 • Experienced in multi-national companies work environment
 • Strong communication skills and interpersonal skills
 • Good command of English
ETL Developer
Job Purpose/Objective:

The purpose of the developer is for gathering requirement, finding and propose solution, analysis, designing system, designing framework architect, writing and testing programs to create or modify information systems that are appropriate for users’ needs and consistent with the overall design of the organization’s information systems architecture. The developer is the key resource in delivering information and enhancements to allow the company to evolve.

Reports To:

Application Manager

Critical Tasks and Expected Contributions/Results:
 • To identify/recommend and provide system or application for business improvement
 • To provide a high quality and efficient service to all users to allow them to work productively at all times
 • To review all business requirements, functional requirement and technical requirement and procedures to ensure that all related system work properly and effectively
 • To work with System Analyst, Business Analyst or Business System Analyst to identify any requirements in an effort to determining possible solutions to satisfy business needs
 • Design the program architect and common coding structure of each applications and enhancements in line with Business Requirements, Functional Requirements or Technical Requirements as assigned by the Applications Development Manager
 • Design the structure of large programs to ensure that re-useable code is used where possible, and to make new code re-useable.
 • To ensure the coded programs are met the users’ requirements and are in line with the CIGNA International security compliance.
 • To monitor the productivity of programmer, junior programmers and ensure that their code is in line with quality and security standards.
 • To provide support and training to users to help ensure productivity is maximized throughout CIGNA Thailand.
 • To ensure that all necessary maintenance and upgrades of the coded programs are sustained in a proactive manner. Where necessary recommendations should be made to the Application Manager in an effort to preserve the integrity of the CIGNA Thailand systems environment. Careful planning, testing and implementation should be undertaken in line with best practice.
 • To ensure that source codes documentations and user manuals are up-to-date and reflect any changes including any additions.
 • To help develop and implement CIGNA International standards in technology and ensure that CIGNA Thailand maintains its compliance with these standards.
 • To support any tasks assigned from Application Manager.
Qualifications / Specific Requirements:
 • 3 – 7 years relevant programming experience.
 • Excellent knowledgeable in Analyst skill
 • Excellent knowledgeable in Web programming by C#.net, HTML, jQuery, AJAX, JSON, XML
 • Knowledge in Web Service or WCF, Java, MVC is an advantage.
 • Knowledge in MS SQL Server , Access ,Crystal Report, Reporting Service, Business Object
 • AS400 experience is an advantage.
 • A Bachelor degree in Information Systems, Computer Science or equivalent field of study and professional experience.
Personal Competencies Required:
 • Excellent communication/presentation/professional skills.
 • Ability to see the big picture to leverage existing applications and code bases when designing and implementing new code.
 • Ability to develop and maintain relationships with both internal and external users.
 • High responsibility to complete the assigned tasks upon the target date
 • Strong computer skills.
Actuarial Manager
Job Purpose/Objective:

To provide actuarial expertise pertaining to product development and business development projects, including generation of product ideas, product design, profit testing, profitability analysis, participation in the product implementation process, and evaluation of business opportunities. Also to design business modeling, conduct experience studies, ensure compliance with legislative standards, CIGNA guidelines on profitability, suitability of market trends and customer needs, as well as use of capital and risk management. Continuous professional development through participation in professional bodies and external/internal management training.

Critical Tasks and Expected Contributions/Results:
 • Product ideas generation according to inputs from various distribution channels, customer needs, market trends and company strategy
 • Product pricing and profitability analysis; communication of results and obtain approval from Chief Actuary/Regional Actuary
 • Product implementation, including the checking of IT system, workflow and reinsurance, and monitor the conformance of actual versus expected results
 • Enhance actuarial software for proper modelling as well as up-to-date with full compliance of legislative and corporate standards
 • Experience and surplus analysis for evaluation of actual business profitability
 • Participation in related professional bodies and meetings to keep abreast of current industry development
 • Represent the Chief Actuary and manage the department in absence of the Chief Actuary
Qualifications:
 • Bachelor degree or Master degree
 • At least 5 years of actuarial experience with substantial exposure in product / business development
 • Familiar with insurance company operations in a multi-national company (MNC) setting
 • Understand the statutory accounting standard. Knowledge of US GAAP will be very valuable
 • Strong influencing skills and ability to work in a complex and highly matrixed environment.
 • Demonstrated record of significant accomplishment and increasing responsibility in past positions.
 • Taking Actuarial exam or having ASA or equivalent actuarial qualification is preferable
 • Thai and English speaking/writing ability preferred.
Senior System Support and Security Operation
Job Purpose/Objective:

IT Security Operation responsible to plan, organize and manage overall related IT security for the day-to-day operations of Cigna Thailand Information Technology to ensure the Cigna security standard has been settle for production environment. This includes developing, supporting and optimizing key functional areas, particularly define the proper security standard and validate the configuration for end point, system, network and server. IT Security Operation will also schedule and provide direct activities to resolve any security breach on hardware and software for both clients and servers in a timely and accurate fashion.

 

Oversee the global policies and procedures, work across peer group inside and outside IT to drive security policy, awareness as well as control and manage the IT policy and procedure. Review, assessment, maintains and updates key data points relevant to CIP, SCCM and IT audit tasks. IT Security Operation will be provide an overall governance and service management of the security operation services e.g. ensure metrics are defined and generated to measure and report on service effectiveness and appropriate policies and standards are authored and maintained. IT Security Operation will also augment IT security strengths by engaging with partner, outsourcing partners for non-critical areas of information protection.

 

IT Security Operation developing key component of IT security, security strategy and best practice for execution to Cigna users, customers and partners by leveraging CIP technology platform. Provide excellent client service while evaluating the type and severity of security events by making use of packet analyses, and an in-depth understanding of exploits and vulnerabilities. Proactive system security monitor, identify trend and resolve issues by taking the appropriate corrective action or following the appropriate escalation procedures.

Reports To:

Service Support Manager

Critical Tasks and Expected Contributions/Results:
 • Leads the design, implement, development of various security solutions to support technology and business needs.
 • Research, evaluate, recommend and administrate systems follow information protection procedures to ensure the protection of information processed, stored or transmitted.
 • Identifies security risks and exposures, determines the causes of complex security violations at the highest technical level and suggests procedures to halt future incidents. Provide virus monitoring and crisis management.
 • Provides assistance to system users relative to information systems security matters.
 • Manage and maintain deployment tools and generate package.
 • Assist with CIP reviews, analyze and follow up CIP and Operations assigned tasks
 • Collaborate and assist other IT member and business with Security and Operations related matters.
 • Handling security related projects improvement by assessing system environment, evaluating technology trends and anticipating requirement
 • Collaborate and assist CIP physical site assessment and evaluation on ad-hoc or monthly basis
 • Reporting security violations, response, manage and resolve CIP incident
 • Maintain and provide a collated cross-service view including provide a single or holistic view of a security threat utilizing input from multiple monitoring and response services and tools
Qualifications / Specific Requirements:
 • In depth understanding of core security monitoring and response services – process, technology and governance – including attack detection, vulnerability management, security incident management and threat intelligence
 • Solid in security service governance and management e.g. definition of policies, standards, procedures, and metrics to measure and report on service effectiveness and performance
 • Good security incident response – ability to assessment and verify security events, and direct and execute containment actions
 • Focused on delivering good customer service – responding to requests within required timeframes, proactively providing regular updates, driving rapid resolution of requests
 • Proven and delivering continuous service improvement and IT governance experience
 • Good understanding in common security management standards/frameworks such as ISO27001 and PCI-DSS
 • Experience in conducting risk assessment activities, security analysis and incident response review and reporting
 • Multitasking in a fast paced environment and working effectively with a variety of stakeholders from different technology and business teams
 • Proven ability to planning, prioritize, time and task management in multiple assignments, often within limited time constraints
 • Enthusiastic with a drive to continue learning and developing new skills
 • Project and stakeholder management or management of multiple information technology projects.
 • Skills in managing multiple systems in a complex environment
Personal Competencies Required:
 • Good communication/interpersonal skills / Service mind /discipline.
 • Ability to support and maintain relationships with both internal and external customers.
 • Able to work with high pressure and demanding.
 • Excellent problem solving and analysis skill
 • Good team player initiative
 • High responsibility to complete the assigned tasks upon the target date
 • Results and action oriented with determination and perseverance to drive for results through many obstacles.
 • Ability to influence and gain cooperation from others (including where no direct authority exists).
 • Ability to come up with innovative solutions to problems.
 • Strong time management and prioritization skills.
Telesales Representative
งานที่สำคัญและผลลัพธ์ที่คาดหวัง:
 • พนักงานขายทางโทรศัพท์มีหน้าที่ในการสร้างยอดขายในนามของ Cigna และ พันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านทางการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อทำการขาย โดยวัตถุประสงค์ของตำแหน่งนี้ คือ การทำหน้าที่การขายได้เทียบเท่า หรือ ได้ดีกว่ามาตรฐานแนวทางด้านคุณภาพของการสนทนาทางโทรศัพท์ได้อย่างมืออาชีพ รวมไปถึงการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วย ทั้งนี้ เพื่อที่จะบรรลุยอดขาย ตามประสิทธิภาพ และ ผลงานที่ตั้งไว้
 • มั่นใจว่าข้อมูลที่ป้อนเข้าไปมีการบันทึกอย่างถูกต้องแมท่นยำและตรงเวลา
 • ให้ข้อมูลสะท้อนกลับอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับสินค้า/ผลิตภัณฑ์และบริการเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการของลูกค้าให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับที่สูงกว่าขึ้นไปทั้งหมด
ความสามารถส่วนบุคคลที่ต้องการ:
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ม. 6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รักการขาย และ ทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิก มนุษยสัมพันธ์ และ ทัศนคตืที่ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดได้ในระดับพอใช้
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการขายประกันชีวิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ